Vyberte stranu

Sprehľadnenie obecnej stránky na internete

Sprehľadnenie obecnej stránky na internete

Súčasná internetová stránka obsahom, vzhľadom a informáciami nedostatočne slúži potrebám občanov našej obce. Dôležité oznamy sa veľakrát nedostanú na úvodnú stránku obce, ale sú umiestnené iba v sekcii „úradná tabuľa“. Nie každý občan má dostatok času na podrobné prezeranie internetovej stránky a z toho dôvodu sa nemusí dozvedieť o chystanej výstavbe, ktorá podstatným spôsobom ovplyvní jeho život. Starosta obce a pracovníci obecného úradu vyselektujú najdôležitejšie oznamy a tieto ponúknu občanom už pri základnom zobrazení internetovej stránky.

Na kvalitné informovanie občanov o dôležitých udalostiach bude slúžiť aj aplikácia, ktorá bude zaregistrovaným občanom zasielať dôležité oznamy priamo do ich mailovej schránky. Občan tak bude informovaný o všetkých podstatných skutočnostiach v našej obci. Uvedená aplikácia na zasielanie mailov je aj teraz v ponuke na internetovej stránke obce, avšak v súčasnosti je nefunkčná – nedá sa do nej prihlásiť a tak dostávať dôležité správy.

Oznamy zverejnené prostredníctvom obecného rozhlasu sú často rušené hlukom, ktorý je spôsobený zvýšenou intenzitou automobilovej dopravy. Z toho dôvodu sa stáva, že najdôležitejšia časť oznamu býva prepočutá. Niektorí občania sú v práci aj v hodinách, keď sa oznamy vysielajú a preto k nim majú zložitejší prístup. Pre lepšiu informovanosť občanov je vhodné, aby sa na internetovej stránke obce vytvorila sekcia oznamov, ktoré boli vyhlásené v miestnom rozhlase. Samozrejmosťou bude archív správ vytvorený podľa dní, kedy boli príslušné oznamy vysielané.

Navrhujeme, aby súčasťou obecnej stránky boli aj internetové odkazy často navštevovaných a dôležitých orgánov miestnej a štátnej správy, resp. ich aplikácie užitočné pre občanov, napríklad:

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Mapa katastra nehnuteľností

Ústredný portál právnych predpisov

Stránka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre vyhľadávanie rozhodnutí súdov

Stránka Ústavného súdu Slovenskej republiky pre vyhľadávanie rozsudkov

Ústredný portál verejnej správy – elektronická schránka občana

Finančná správa Slovenskej republiky

Nitriansky samosprávny kraj

Okresný úrad Nitra

Sociálna poisťovňa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Nitre – vydávanie dokladov

Ďakujeme za Vašu podporu a Váš hlas v komunálnych voľbách 2018.

Share This