Vyberte stranu

Pravidelné obhliadky majetku obce

Pravidelné obhliadky majetku obce

Naša obec má v správe resp. vo vlastníctve majetok a zariadenia, ktoré občania dennodenne využívajú (miestne komunikácie, chodníky, verejné plochy, športoviská, detské ihriská,…). Tieto zariadenia sa vplyvom času poškodzujú a treba ich priebežne kontrolovať a opravovať.

Kontroly plánujeme vykonávať na základe osobnej – pešej obhliadky. Sme presvedčení, že týmto spôsobom si zodpovední najlepšie všimnú prípadné nedostatky, ktoré nie je možné zaregistrovať napr. pri jazde autom.

Napr. praskliny na miestnych komunikáciách sa dajú v súčasnosti jednoduchšie a lacnejšie opraviť asfaltovými pásmi, ako v budúcnosti pristúpiť k oprave celých výtlkov. Pešie obhliadky majú taktiež za cieľ odhaliť a predchádzať vzniku čiernych skládok na území našej obce.

Termíny ohliadok budú dopredu zverejnené na internetových stránkach obce a vyhlásené v miestnom rozhlase, takže sa ich môžu priamo zúčastniť aj občania, ktorí môžu upozorniť na vzniknuté problémy v ich časti obce.

Z obhliadok sa budú v prípade zistených nedostatkov vyhotovovať aj fotografie. Všetky zistené nedostatky budú zverejnené aj na internetovej stránke obce v samostatnej sekcii. Občania, ktorí majú záujem zúčastniť sa obhliadok, ale pre pracovné či osobné dôvody nemôžu, budú aspoň týmto spôsobom informovaní.

Prajete si lepšiu kontrolu obecného majetku?

10. 11. 2018 príďte voliť Mateja Reháka, Vladimíra Klza, Martina Zelenaja a Elišku Kuklovú.

Share This