Vyberte stranu

Pravidelné obhliadky majetku obce

Pravidelné obhliadky majetku obce

Naša obec má v správe resp. vo vlastníctve majetok a zariadenia, ktoré občania dennodenne využívajú (miestne komunikácie, chodníky, verejné plochy, športoviská, detské ihriská,…). Tieto zariadenia sa vplyvom času poškodzujú a treba ich priebežne kontrolovať a opravovať.

Kontroly plánujeme vykonávať na základe osobnej – pešej obhliadky. Sme presvedčení, že týmto spôsobom si zodpovední najlepšie všimnú prípadné nedostatky, ktoré nie je možné zaregistrovať napr. pri jazde autom.

Napr. praskliny na miestnych komunikáciách sa dajú v súčasnosti jednoduchšie a lacnejšie opraviť asfaltovými pásmi, ako v budúcnosti pristúpiť k oprave celých výtlkov. Pešie obhliadky majú taktiež za cieľ odhaliť a predchádzať vzniku čiernych skládok na území našej obce.

Termíny ohliadok budú dopredu zverejnené na internetových stránkach obce a vyhlásené v miestnom rozhlase, takže sa ich môžu priamo zúčastniť aj občania, ktorí môžu upozorniť na vzniknuté problémy v ich časti obce.

Z obhliadok sa budú v prípade zistených nedostatkov vyhotovovať aj fotografie. Všetky zistené nedostatky budú zverejnené aj na internetovej stránke obce v samostatnej sekcii. Občania, ktorí majú záujem zúčastniť sa obhliadok, ale pre pracovné či osobné dôvody nemôžu, budú aspoň týmto spôsobom informovaní.

Ďakujeme za Vašu podporu a Váš hlas v komunálnych voľbách 2018.

Share This