Vyberte stranu

Kto sme?

Prečo sme sa rozhodli uchádzať o Vašu priazeň?

Mgr. Matej Rehák

Mgr. Matej Rehák

Kandidát na starostu obce s číslom 7 a poslanca obecného zastupiteľstva s číslom 18

Moje meno je Matej Rehák a kandidujem v komunálnych voľbách 2018 v našej obci – Lužianky za starostu.

Mám 31 rokov, som ženatý a mám tri deti. Lužianky sú miestom, kde trávim so svojou rodinou najviac času a preto mi záleží na tom, ako budú v budúcnosti vyzerať.

Momentálne pracujem na Okresnom úrade v Nitre, predtým som pracoval na Okresnom úrade v Topoľčanoch. V práci sa zameriavam na pozemkové právo, úpravu vlastníckych vzťahov a reštitučné konania o navrátení vlastníctva. Prichádzam do kontaktu s právnymi predpismi, s problémami ľudí a v neposlednom rade aj s procesom elektronizácie štátnej správy. Vedomosti, ktoré som nadobudol počas rokov praxe v štátnej správe rád zúročím v práci pre našu obec – Lužianky a jej občanov.

Preto Vás prosím o Váš hlas v komunálnych voľbách 2018.

Vladimír Klzo

Vladimír Klzo

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva s číslom 11

Volám sa Vladimír Klzo a kandidujem v komunálnych voľbách 2018 v našej obci – Lužianky za poslanca obecného zastupiteľstva.

Mám 45 rokov, som ženatý a mám jedno dieťa. V Lužiankach som vyrastal, mám tu rodinu, firmu a preto mi záleží na budúcnosti našej obce.

Som konateľom spoločnosti Art – M Consulting s.r.o., ktorá sa zaoberá profesionálnym finančným poradenstvom a aktivitami spojenými s kultúrou. Taktiež som jedným z členov lužianskej hudobnej skupiny DIOS. Organizujem rôzne kultúrne podujatia a robím aj manažéra hudobnej skupine. Rád by som svoje skúsenosti z podnikania využil pri práci poslanca pre občanov našej obce – Lužianky.

Podporte ma, prosím, svojim hlasom v komunálnych voľbách 2018.

Martin Zelenaj

Martin Zelenaj

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva s číslom 25

Moje meno je Martin Zelenaj a kandidujem v komunálnych voľbách 2018 v Lužiankach za poslanca.

Mám 31 rokov, som ženatý a mám tri deti. Pracujem ako živnostník v elektrotechnickej oblasti (konkrétne oblasť meranie a regulácia). Tejto práci sa venujem a zdokonaľujem sa v nej už 10 rokov.

Pred piatimi rokmi sme sa s mojou rodinou rozhodli, že Lužianky sa stanú našim domovom. Postavili sme si tu dom a vychovávame tu naše deti. Nie je mi ľahostajné, v akom prostredí budú moje deti vyrastať a preto sa chcem aktívne pričiniť o napredovanie našej obce. Som presvedčený, že politika sa dá robiť čestne, férovo, efektívne a s ohľadom na naše deti a ich budúcnosť.

Budem rád, ak ma v mojej snahe podporíte svojim hlasom v komunálnych voľbách 2018.

Bc. Eliška Kuklová

Bc. Eliška Kuklová

Kandidátka na poslankyňu obecného zastupiteľstva s číslom 14

Volám sa Eliška Kuklová a v komunálnych voľbách 2018 v obci Lužianky kandidujem na miesto poslankyne obecného zastupiteľstva.

Mám 21 rokov. Lužianky sú miestom, kde som sa narodila, miestom kde žijem a prajem si, aby aj mladí ľudia zostávali žiť v našej obci.

Momentálne som študentkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Študijný program v oblasti ekonómie, so zameraním na medzinárodné podnikanie študujem v anglickom jazyku.

Kandidujem, pretože budúcnosť obce mi nie je ľahostajná. Rada by som využila svoje vedomosti a schopnosti k rozvoju a zveľadeniu našej obce.

Ďakujem za Vaše hlasy v komunálnych voľbách 2018.

Ďakujeme za Vašu podporu a Váš hlas v komunálnych voľbách 2018

Share This